Objectius

Aquests són els objectius des dels que partim i que ens marquen el camí:

  • Generar projectes oberts a la ciutat d’interès general i fomentar la participació. Obrir les portes a tothom, on tant les problemàtiques com les voluntats individuals i col·lectives tinguin el seu espai d’expressió i reivindicació.
  • Compartir i generar formes de fer alternatives al capitalisme, des de la vida quotidiana individual a la organització col·lectiva.
  • Fomentar l’economia social i cooperativa i el consum responsable.
  • Crear espais de coneixença i intercanvi on generar relacions personals i col·lectives des del respecte i la horitzontalitat.
  • Compartir amb les persones al marge d’esquemes patriarcals i de relacions de poder.
  • Fomentar el pensament crític i la formació. Generar espais d’aprenentatge col·lectiu.
  • Fomentar el coneixement del territori, la nostra història i cultura.
  • Dotar a la ciutat d’un espai on la cultura estigui a l’abast de tothom.
  • Ser una eina útil per als moviments socials i transformadors.